Redakcja serwisu

Wydział Kultury, Promocji i Sportu
Urzędu Miasta Częstochowy

Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 A
42-217 Częstochowa
tel. 34 370 73 27
cgk@czestochowa.um.gov.pl

Miejskie Centrum Informacji Turystycznej
Aleja Najświętszej Maryi Panny 65
42-217 Częstochowa
tel. 34 370 74 70
mci@czestochowa.um.gov.pl

Redaktor naczelny: Magdalena Woch

Sekretarz redakcji: Tomasz Jamroziński

Zespół redakcyjny: Lidia Bednarek, Piotr „Dziker” Chrząstek, Beata Cichoń, Magda Fijołek, Przemysław Lewanowicz, Michał Mroczek, Bartek Osumek, Anna Szczudło-Celińska, Aleksander Wierny

Projekt graficzny, skład: Adam Markowski

Współpraca: Paulina Dziubińska, Adam Florczyk, Tomasz Kosiński, Maciek Kuroń, Jarosław Respondek, Bartek Stypka

W internecie: www.czestochowa.pl, www.cgk.czestochowa.pl